Публічна офертаПРЕАМБУЛА

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення послуги на web-сайті https://followyourart.com.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

ФОП Войло Анастасія Олексіївна (ІПН 3208916145), (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу https://hiddenmajestic.getcourse.ru/ 

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Войло Анастасія Олексіївна (ІПН 3208916145)

1.4. Сервіс – сайт для реалізації курсів https://hiddenmajestic.getcourse.ru/

1.5. Замовник – фізична та/або юридична особа, Замовник сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на сервісі https://hiddenmajestic.getcourse.ru/ спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.6. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до курсу «Антистрес у великому місті» , який доступний на сервісі https://hiddenmajestic.getcourse.ru/ на платній основі.


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу курсів, що розміщені на сайті https://hiddenmajestic.getcourse.ru/ після здійснення оплати.

2.2. Послуга надається на платній основі за тарифом за вибором Замовника.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від сервісу.

2.7. Приймаючи умови цієї публічної оферти, Замовник погоджується із тим, що Послуга надаватиметься російською мовою.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовник самостійно здійснює купівлю на сайті та отримує доступ до курсів.

3.2. У випадку, якщо оплата не була здійснена, Замовник не отримує доступ до курсів.

3.3. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати Замовнику доступ до додаткових ресурсів сервісу. Ресурси, отримані Замовником на умовах додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Замовника та не впливають на обсяг послуг, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови додаткових пропозицій розміщуються у Сервісі і становлять невід'ємну частину цих Умов.

3.4. Виконавець залишає за собою право змінювати умови Тарифних планів. При цьому, Замовник у будь-який час може замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Виконавцем на відповідний момент.

3.5. Умови Тарифних планів та умови Обсягу послуг становлять невід'ємну частину цих Умов та є обов'язковими для усіх Замовників. Крім того, у Сервісі можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до Сервісу. Такі положення також є невід'ємною частиною цих Умов.

3.6. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця, зокрема не перейшов за посиланням, за яким здійснюється надання послуги, у відповідний час та день надання послуги, не долучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об'єму послуг.

4.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації Акаунту та/або використання сервісу.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

4.2.2. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу https://hiddenmajestic.getcourse.ru/ або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.2.3.  Перенести дату або дати надання послуг, розмістивши відповідну інформацію на Сервісі

4.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

4.2.5.  Вносити зміни до інформації, розміщеної на сайті https://followyourart.com.ua/ та (або) Сервісі без попереднього попередження Замовника.

4.2.6. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сервісу.

4.2.7. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сервісу у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сервісу з метою відновлення його працездатності.

4.2.8. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Не копіювати, не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.3.6. Замовник зобов'язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Сервісі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сервісу інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

4.4.2. Використовувати Сервіс у межах функціоналу доступного за обраним Тарифним планом згідно із цими Умовами.


4.4.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сервісу або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ


5.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів, які опубліковані на сайті https://followyourart.com.ua/. Ціни вказуються в національній валюті України.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Замовник може обрати спосіб оплати “Оплата частинами”, здійснивши перший безготівковий платіж у розмірі 500 (п'ятсот) гривень. 

5.4. Повна оплата вартості тарифного плану, обраного Замовником, після внесення першого платежу за п.5.3., має бути здійснена Замовником у вказані Виконавцем строки. Строки, розміри та порядок оплат мають бути відправлені Замовнику Виконавцем повідомленням, у месенджері або у інший, обраний Виконавцем спосіб. 

5.5. У разі відмови Замовником від сплати повної вартості обраного ним тарифного плану за 5.4., перший безготівковий платіж за п.5.3 не підлягає поверненню.

5.5. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахункових рахунок Виконавця від Замовника.

5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

                                6.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Замовник, у разі внесення єдиноразово повної суми оплати послуг Виконавця, має право до моменту початку надання послуг відмовитися від отримання послуги без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.
6.2. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після початку, в процесі та після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.
6.3. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресу електронної пошти: [email protected]
6.4. У випадках, передбачених пунктами 6.1 цього Договору, кошти сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.

                                              7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.
7.2. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання послуг інформації.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

8.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв'язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

8.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов'язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та/або телефоном.

8.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Сторони погодились, що положення цієї Оферти розміщені на сайті https://followyourart.com.ua/, а свою згоду з усіма умовами Оферти Замовник надає у випадку замовлення послуги Виконавця.

9.2. Усі запити щодо використання Сервісу, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Виконавцю на таку електронну адресу [email protected]

10. Реквізити Виконавця

ФОП Войло Анастасія Олексіївна

ІПН: 3208916145

e-mail: [email protected]

Войло Анастасія Олексіївна

Made on
Tilda